ป้ายกำกับ: ดร.แดน แคนดู

แรงจูงใจเยาวชนเพื่อการทำงานภาคประชาสังคม

พฤศจิกายน 6, 2016

การประชุมพลังเยาวชนไทยเพื่อสังคมธรรมาภิบาลครั้งที่ 3
แนวทางการสร้างแรงจูงใจเยาวชนเพื่อการทำงานภาคประชาสังคม
Thai Youth Movement for Good Governance Conference
“Making Work in CSOs Appealing to Thai Youth”
11 พฤษภาคม 2556